FAQ

Co zrobić jeśli zostałem oszukany na projekcie kryptowalutowym?

Zgłoś się do mnie i opisz sprawę. Jeśli wpłaciłeś środki do magicznego programu inwestycyjnego, a spółka to prowadząca jest z drugiego końca świata to niestety są niewielkie szanse na odzyskanie pieniędzy. Mam przygotowaną koncepcję na takie scenariusze, ale skuteczność to tylko i aż 20%.

Czy nieletni może kupić kryptowaluty?

To zależy. Sprzedaż jest możliwa, ale wyłącznie za okazaniem odpowiedniej zgody ze strony rodzica lub opiekuna, jednak nie jest to jedyna kwestia warta uwagi. Więcej informacji w poniższym materiale wideo.

MICA/TFR – co się zmienia?

TFR zacznie obowiązywać 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warto jednak zaznaczyć, że instytucje finansowe mają okres 9 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia TFR. Daje to czas na wdrożenie przed rozpoczęciem pełnego stosowania przepisów. W tym czasie muszą jednak przygotować „plan wprowadzenia w życie regulacji”. Rozporządzenie MiCA co do zasady będzie stosowane od lipca 2024 roku stopniowo, po 12-miesięcznym okresie. Przepisy dotyczące stablecoinów będą obowiązywać dopiero od lipca 2024 roku. Natomiast regulacje obowiązków emitentów innych kryptowalut i dostawców usług kryptowalutowych w życie wejdą dopiero początkiem 2025 roku.

Przydatne! 0
podziel się na facebooku
Na czym polega prewencja przy blokadach kryptowalut?

Prewencja stanowi kompleksowy zbiór kroków, które należy podjąć zanim podejmiesz transakcje w ramach P2P. Przykładowo, ważne jest sprawdzenie, jak długo dana osoba korzysta z konta na Binance, ponieważ im dłużej funkcjonuje na platformie, tym bardziej jest uznawana za zaufaną. Podstawą są również środki bezpieczeństwa finansowego w ramach procedury AML. Warto jednak zapoznać się z poniższym materiałem, w którym uzyskasz kilka dodatkowych informacji na ten temat.

Z czego wynika negatywne nastawienie banków wobec kryptowalut?

Obecne podejście instytucji bankowych jest następstwem pisma Komisji Nadzoru Finansowego. Organ przerzucił w nim ciężar ryzyka prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu na banki. W dokumencie KNF ostrzegał przed kryptowalutami i na ten moment nadal mogą one otrzymywać kary za domniemane naruszenia. Wiele zaczyna się jednak zmieniać, gdyż sądy coraz częściej stwierdzają, że działalność krypto nie jest sama w sobie powodem do blokady rachunku. Co więcej linia orzecznicza zaczyna się kształtować w kierunku korzystnym z perspektywy rynku kryptowalut.

Jaki jest koszt obsługi prawnej i obsługi podatkowej?

Konsultacja (pierwsze spotkanie) jak i obsługa prawna bez abonamentu prowadzona jest w stawce 600 zł netto/h (na żywo/zdalnie). W przypadku większych zleceń wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo. W razie stałej obsługi wynagrodzenie to 425 zł netto/h w ramach abonamentu.